Category Archives: Software

Syno NAS: rsync với máy Linux

rsync dùng kết nối ssh nên trên NAS phải bật dịch vụ ssh và rsync

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: rsync với máy Linux

Filed under Software

Onvif-motion-recorder v2.0

Tuy các camera được tuyên bố tuân theo chuẩn Onvif lại không hoàn toàn cư xử giống nhau, đặc biệt là phát sinh các event như motion detected với các tên event được đặt khác nhau. Vì vậy đôi khi phải điều chỉnh code một chút để có thể chạy với nhiều thương hiệu camera khác nhau.

Continue reading

Comments Off on Onvif-motion-recorder v2.0

Filed under Software

Trì hoãn việc chạy một systemd service

Có vài lý do khiến cần trì hoãn việc chạy một systemd service, như service cần một logical volume hay một thư mục cifs …

Continue reading

Comments Off on Trì hoãn việc chạy một systemd service

Filed under Software

Gõ chữ Việt trong nano

Việc không thể gõ chữ Việt khi ssh qua Bitvise hay PuTTy … không phụ thuộc vào các ssh client mà do cài đặt locales trên Linux có phù hợp hay không.

# Chạy lệnh
dpkg-reconfigure locales

Dùng phím mũi tên và space bar để tìm chọn en_US-UTF-8

Thêm vào .bashrc các dòng sau

export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LANGUAGE=en_US.UTF-8

Font chữ có thể dùng Consolas hay Courier New, bộ gõ dùng Unikey (unicode)

Comments Off on Gõ chữ Việt trong nano

Filed under Software

Đổi tên user pi

Mặc định user pi có thể login vào hệ thống và nâng quyền thành root, vì vậy cần bảo vệ user pi.

Giả sử có thể ssh vào RPi với quyền root

Continue reading

Comments Off on Đổi tên user pi

Filed under Software

Worpress nội bộ (LAN only)

WordPress được cài đặt như bình thường nhưng hạn chế chỉ cho phép user trong mạng LAN truy cập, bên ngoài muốn truy cập phải dùng VPN.

# Thêm các dòng sau vào đầu trang wp-config.php
# LAN IP của router internet
$rIP = '192.168.0.1';
if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] !== $rIP) exit('LAN users only!');
  • Có thể hạn chế dựa vào IP của user.
  • Thêm code vào wp-config.php vì file này không bị ghi đè khi cập nhật WordPress.

Comments Off on Worpress nội bộ (LAN only)

Filed under Software

rsync: bản sao lớn hơn nguồn

Khi chúng ta sao chép file bằng rsync, bản sao thường có kích thước khác với nguồn. Tại sao?

  • Nếu bản sao nhỏ hơn nguồn môt ít, thông thường do khác biệt về kích thước thư mục.
    Câu lệnh sau giúp tính kích thước file, không tính thư mục
# echo 'find . -type f -ls | awk '{print $7 "+"}''0 | bc
Continue reading

Comments Off on rsync: bản sao lớn hơn nguồn

Filed under Software

WordPress bị xâm nhập

Tin tặc thích nhắm các website có nhiều độc giả để cài mã độc. Mục đích là sẽ để mã độc xâm nhập vào máy khách để đánh cắp thông tin.
Dấu hiệu ban đầu là có những post, comment lạ…

Cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp như:

Continue reading

Comments Off on WordPress bị xâm nhập

Filed under Software

Swap file

Debian hướng dẫn cấu hình swap file bằng cách soạn thảo file /etc/dphys-swapfile

# vị trí của swap file
CONF_SWAPFILE=/path/to/swapfile

# Kích thước swap file, tính bằng MB
CONF_SWAPSIZE=1024
Continue reading

Comments Off on Swap file

Filed under Software

WordPress: Lỗi upload file

Các thông báo lỗi không rõ ràng như:

  • Specified File Failed Upload Test
  • No data suplied
  • Maximum number of allowable file uploads has been exceeded

Nguyên nhân có thể là:

  • Không có quyền ghi vào thư mục wp-content/uploads
  • max_file_uploads = 0 trong php.ini

Comments Off on WordPress: Lỗi upload file

Filed under Software