Vài công cụ giám sát tài nguyên hệ thống

Quản trị hệ thống cần công cụ giám sát hệ thống để điều chỉnh việc sử dụng tài nguyên một cách tối ưu.

Trên Linux có rất nhiều công cụ để giám sát các tài nguyên hệ thống khác nhau như mức sử dụng cpu, memory, network, disk …. Các công cụ phổ biến nhất là top, htop, iostat, nethogs

Ở đây chúng ta chú trọng đến nmon vì khả năng chọn lựa nhiều tài nguyên để thống kê trên một màn hình duy nhất.

 • top – công cụ được cài đặt sẵn, chỉ hổ trợ 1 nhân/cpu. Liệt kê mức sử dụng CPU và memory của từng process.
 • htop – hổ trợ đa nhân/cpu. Tương tự như top và có nhiều bổ sung tiện lợi, giao diện dễ nhìn
  Một số phím tắt:
  M:  Sắp xếp processes theo mức sử dụng memory
  P: Sắp xếp processes theo mức sử dụng CPU
  ?: Hướng dẫn
  k: Xóa process
  F2: Cài đặt htop, tùy chọn cách hiển thị của htop
  /: Tìm process
 • atop – tương tự top và htop
 • nmon – công cụ rất dễ dùng để thống kê mức sử dụng cpu, memory, network, disk và danh sách process trên một màn hình duy nhất.

NMON

Screenshot 2015-05-14 08.03.22

Dùng các phím sau đây để hiện/ẩn một loại thống kê

c = CPU
l = CPU Long-term
m = Memory
j = Filesystems
d = Disks
n = Network
r = Resource
N = NFS
k = kernel
t = Top-processes
h = more options
= Faster screen updates
+ = Slower screen updates
V = Virtual Memory
v = Verbose hints
. = only busy disks/procs
q = Quit

Có thể đặt sẵn các thống kê cần dùng bằng cách ghi vào file ~/.bashrc dòng

export NMON=vmnc

trong đó vmnc hay các tùy chọn khác theo danh sách phím tắt bên trên. Khởi động lại để các tùy chọn có hiệu lực.

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *