Syno NAS: Mã hóa một thư mục

Chỉ có thể cài đặt mã hóa khi tạo mới shared folder.

Control Panel > Shared Folder > Create > Create Shared Folder

Thông tin ban đầu của shared folder
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Mã hóa một thư mục

Filed under Software

Syno NAS: Cấu hình Nginx

Trường hợp thiết lập WordPress qua WebStation (Nginx) thì không thể dùng các kiểu permalink khác nhau ngoài kiểu id=? Lý do là Nginx không dùng các file .htaccess như Apache2 nên không thể chuyển hướng dòng lệnh theo kiểu permalink.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Cấu hình Nginx

Filed under Software

Syno NAS: Bitdefender

Bitdefender Internet Security có nhiều tính năng phòng chống virus và các hiểm họa từ internet. Tuy nhiên nó ngăn chặn cả những trang web nội bộ hay không công nhận các chứng chỉ SSL (của Let’s Encrypt…) Điều này gây rối loạn các hoạt động bình thường của máy tính và tràn ngập các thông báo lỗi từ Bitdefender!

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Bitdefender

Filed under Software

Syno NAS: Dùng DDNS hay Cron để cập nhật IP động.

Nếu dùng Task Scheduler để gọi script cập nhật IP

  • Script tự lấy WAN IP của router
  • Script tự phát hiện IP có thay đổi hay không để quyết định cập nhật
  • Script có thể cài đặt cho nhiều domain, với khoảng cách thời gian tùy ý
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Dùng DDNS hay Cron để cập nhật IP động.

Filed under Software

Syno NAS: DDNS cập nhật IP của Cloudflare

Chúng ta có thể xây dựng một script để DDNS service của DSM tự động cập nhật IP cho DNS Cloudflare. Cách làm này có những cái tiện/bất tiện như sau:

  • DSM tự lấy WAN IP cung cấp cho script
  • DSM đã cài sẵn trình phân tích json jq
  • DSM tự kiểm tra xem IP có thay đổi hay không để gọi script cập nhật
  • DSM không cho cài đặt nhiều DDNS từ một Service Provider
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: DDNS cập nhật IP của Cloudflare

Filed under Software

Syno NAS: Cron cập nhật IP của Cloudflare

Có vài script cập nhật IP trên Cloudflare được thiết kế để thêm vào danh sách DDNS của Synology DSM. Tuy nhiên DSM chỉ cho phép cài đặt cập nhật IP một domain/DDNS. Thí dụ chúng ta có domain example.com và example.net thuộc DNS changeip.com thì chỉ có thể cài đặt một domain thôi.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Cron cập nhật IP của Cloudflare

Filed under Software

Syno NAS: DNS Server

Chúng ta giới hạn dùng DNS Server cho mạng LAN, mạng Internet dùng DNS của những công ty khác như Google (8.8.8.8) hay Cloudflare (1.1.1.1) …

Domain example.org ngoài internet được phần giải thành WAN IP, trong mạng LAN sẽ được phân giải thành LAN IP. Nhờ vậy chúng ta sẽ dùng example.org ở mọi trường hợp, trong và ngoài mạng LAN.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: DNS Server

Filed under Software

Syno NAS: Thay RAM khác hãng

RAM Synology bán mắc quá! 4GB RAM giá 2.4 triệu.

RAM Kingston KVR26S19S6/8 được NAS compares đánh giá tương thích (Non-ECC Unbuffered SODIMM), 8GB RAM giá 300k, KVR26S19S8/16 16GB giá 550k chạy bình thường trên DS224+. Test RAM bằng Synology Assistant 100% OK.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Thay RAM khác hãng

Filed under Software

Syno NAS: Share folder qua NFS

A. Bật NFS service

Control Panel > File Services > NFS

[x] Enable NFS Service
    Maximum NFS protocol: NFSv4
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Share folder qua NFS

Filed under Software

Syno NAS: Symlink

DSM không chấp nhận symlink trong môi trường Web UI. Vì vậy nếu như chúng ta dùng symlink để gom các thư mục khác nhau vào một nơi để Cloud Sync thì Cloud Sync không nhìn thấy các symlink.

Một cách thay thế là dùng mount --bind thay cho ln -s.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Symlink

Filed under Software