Syno NAS: Thay RAM khác hãng

RAM Synology bán mắc quá! 4GB RAM giá 2.4 triệu.

RAM Kingston KVR26S19S6/8 được NAS compares đánh giá tương thích (Non-ECC Unbuffered SODIMM), 8GB RAM giá 300k, KVR26S19S8/16 16GB giá 550k chạy bình thường trên DS224+. Test RAM bằng Synology Assistant 100% OK.

Đáng chú ý là hãng khuyến cáo chỉ thêm được 4GB RAM, nhưng thêm 8/16GB RAM thì NAS vẫn nhận đủ.

Ráp RAM không chính hãng thì có thông báo:

Detected non-Synology recommended memory module configurations.  You may have
1. Inserted non-Synology memory modules
Please select authentic Synology memory modules for better system reliability.

Và các nhà cung cấp ở VN dọa không bảo hành!

Vậy dùng RAM không chính hãng cho NAS Synology có thực sự gây ra vấn đề gì không?

Chú thích

  • Test RAM bằng Synology Assistant rất chậm, hơn 5h với 18GB RAM. Sau khi test xong, NAS khởi động lại. Nếu Synology Assistant báo Status: Ready thì OK.
  • RAM nhiều thì thời gian khởi động NAS có vẻ chậm hơn. Với 2+16GB RAM thời gian khởi động gần 1 phút.

Comments Off on Syno NAS: Thay RAM khác hãng

Filed under Software

Comments are closed.