Giải pháp lưu trữ cho CCTV

  • Camera analog giá rẻ nhưng cần có đầu ghi mắc hơn camera nhiều lần
  • Camera IP giá cao hơn, rõ nét hơn (digital) và có thể dùng giải pháp lưu trữ đám mây
  • Webcam dùng với phần mềm motion trên RPi có giá trị tương đương Camera IP nhưng giá thành rẻ hơn

CCTV chỉ cần khả năng ghi/upload qua dòng lệnh và một giao diện web thuận tiện để xem lại hình. Nhiều dịch vụ ổ đĩa đám mây đáp ứng được điều đó.

Upload ngay khi ghi được hình

Giả sử camera có thể ghi hình tạm lên RPi. Dùng phương thức “Giám sát thư mục và chờ đợi sự kiện“, ngay sau khi camera ghi được hình, một đoạn script được gọi để đưa hình lên ổ đĩa đám mây.

Một vài giải pháp lưu trữ đám mây cho camera

1. webdav – davfs

davfs có thể mount một ổ đĩa đám mây như một thư mục trên RPi. File được ghi vào thư mục này sẽ được tự động upload lên ổ đĩa đám mây. Có khá nhiều ổ đĩa đám mây hỗ trợ davfs, tuy rằng các dịch vụ quen thuộc như dropboxonedrive thì không.

Dịch vụ copy.com có tool chạy trên RPi nhưng băng thông thấp. Có thể dùng box.com cho mục đích này với ưu điểm nhanh và giao diện web dễ dùng.

2. ftp

Có thể dùng ftp để sao chép file được tạo bởi camera lên ổ đĩa đám mây. Những ổ đĩa đám mây chưa hỗ trợ webdav thì thường hỗ trợ ftp. Sau khi sao chép hình xong thì có thể xóa file gốc, trên RPi không cần dành chỗ cho cache như webdav.

Có thể không cần cài chương trình ftp clientcurl đã có những tính năng cần thiết.

userscloud.com là một ứng viên tốt cho mục đích lưu trữ này với dung lượng lưu trữ, kích thước file và băng thông không giới hạn, giao diện web dễ dùng. Tuy nhiên userscloud.com không cho phép liệt kê file, tạo thư mục… qua ftp, file upload bằng ftp có thể không liệt kê đầy đủ trên giao diện web…, và đặc biệt là upload liên tục có thể bị khóa tài khoản 🙁

Xóa file sau n ngày

Dung lượng ổ đĩa đám mây thường có giới hạn (giả sử box.com 50GB), vì vậy phải đếm dung lượng các file mà camera ghi trong một ngày để tính ra số ngày có thể giữ lại file trước khi xóa. Nếu cần giữ file trong thời gian dài thì có thể dùng nhiều ổ đĩa đám mây.

  • Trường hợp dùng webdav thì xóa file trên ổ đĩa đám mây một cách đơn giản qua việc xóa file trên thư mục mount ổ đĩa đó.
  • Nếu dùng ftp thì có thể xóa thông qua câu lệnh ftp, hay không cần xóa nếu dùng userscloud.com

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *