Lỗi lạ khi FTP lên userscloud.com

Nếu theo dõi userscloud.com từ khi mới hoạt động, chúng ta chứng kiến có nhiều thay đổi trên dịch vụ ftp, bao gồm việc thêm server và cải tiến công nghệ. Do việc mã hóa toàn bộ file trên server khiến mọi việc trở nên khó khăn, nhiều lỗi xuất hiện và khắc phục lỗi này nảy sinh ra lỗi khác.

Screenshot 2016-03-27 08.42.00

Một lỗi rất lạ là upload file lên các server đứng đầu danh sách như ftp.userscloud.com, ftp2.userscloud.com, secureftp.userscloud.com … thì file không được liệt kê đầy đủ trên giao diện web nhưng lại liệt kê đầy đủ nếu xem bằng một trình FTP như FileZilla.
Ngược lại, nếu upload file lên các server đứng cuối danh sách như secureftp5.userscloud.com, secureftp6.userscloud.com, … thì file không được liệt kê đầy đủ nếu xem bằng một trình FTP như FileZilla nhưng lại được liệt kê đầy đủ trên giao diện web.

Chúng ta có thể phỏng đoán là file được upload lên các server đứng cuối danh sách sẽ được tự động move về các server chính, còn file được upload lên các server đứng đầu danh sách có thể không được liệt kê trên giao diện web vì chỉ được move ngẫu nhiên về server chính, hoặc do người dùng sử dụng công cụ ftp không “hợp chuẩn” với userscloud.com

Dù sao chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách làm việc với userscloud.com tùy theo mục dích sử dụng của mình. Tôi upload file lên các server đứng cuối danh sách để cuối cùng có thể nhìn thấy nó trên giao diện web 🙂

Danh sách các ftp server, cần kiểm tra cẩn thận từng server xem có đang hoạt động hay không:

  • ftp.userscloud.com
  • ftp2.userscloud.com:31
  • secureftp.userscloud.com
  • secureftp2.userscloud.com
  • secureftp3.userscloud.com
  • secureftp4.userscloud.com:31
  • secureftp5.userscloud.com
  • secureftp6.userscloud.com
  • secureftp7.userscloud.com:31

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *