Ổ cứng nhỏ dùng với RPi

Ổ cứng mSATA kích thước 1.8″ nhưng thường có tốc độ tương đương ổ cứng SSD.

Một adaptor giúp chuyển đầu cắm mSATA thành USB 3.0, chúng ta có ổ cứng ngoài chuẩn USB 3.0, dùng với RPi thật tiện lợi. Thuận lợi là các ổ SSD ngày càng rẻ và hộp chuyển giá dưới $10.

mSATA2USBadaptor

Leave a Comment

Filed under Hardware

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *