Kết nối SSD/HDD với RPi

raspberrypi.org lưu ý là RPi v3 cần dùng nguồn 2.5A

  • SSD thông thường được RPi cấp đủ nguồn qua cổng USB, không cần nguồn phụ. Tuy nhiên nếu có sự cố thiếu nguồn nghiêm trọng thì không chỉ SSD bị chết mà RPi cũng hư hại theo (thí dụ như có thêm thiết bị trên các cổng USB còn lại)
  • HDD thông thường cần phải được cấp nguồn riêng vì dòng khởi động lớn, RPi không cung cấp đủ.

Nếu HDD/SSD enclosure không có nguồn riêng thì có thể dùng USB hub có nguồn riêng. Trong trường hợp này thì nguồn cấp cho USB hub phải đù lớn để có thể cung cấp điện cho cả RPi và HDD, giúp sơ đồ kết nối đơn giản (thí dụ hub 7 port của Buffalo được cấp nguồn 4A) . Ngoài ra, cổng DATA của USB hub chỉ trao đổi data với cổng USB của RPi và không lấy nguồn, nên các thiết bị cắm trên hub chỉ dùng điện của hub. 4A là quá đủ cho các nhu cầu thông thường, bao gồm 2.5A dành cho RPi và 1,5A dành cho HDD/SSD trên hub.

Nếu cấp nguồn riêng cho RPi thì càng tốt, khi đó chúng ta có 2 nhóm usb port dùng nguồn độc lập nhau.

Ngay cả khi HDD enclosure có nguồn phụ thì cũng không nên kết nối trực tiếp HDD enclosure với RPi, bởi vì khi đó HDD/SSD lấy nguồn từ nguồn phụ và cả từ USB của RPi. Nếu nguồn phụ sụt giảm bất ngờ thì HDD/SSD và RPi đều hư hỏng

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *