Cấp điện cho HDD gắn vào RPi

RPi3 có thế cấp điện cho 4 USB (và LAN) tổng cộng 1200mA. Về lý thuyết thì mức dòng này có thể cấp điện an toàn cho ít nhất một HDD 2.5, tuy nhiên do trên mỗi cổng USB 2.0 chỉ có thể cung cấp tối đa 500mA nên một số HDD 2.5 không thể khởi động, cho dù lấy điện từ 2 cổng cùng lúc.

Có một cách là lấy điện 5V từ pin 2 GPIO. Nguồn điện ở đây lấy trực tiếp từ nguồn điện cấp từ cổng microUSB, sau khi được cung cấp cho board mạch RPi. Với adaptor cấp điện cho RPi 5V-2.5A thì có thể dễ dàng lấy ra từ pin 2 dòng điện 5V-1A (điện áp không được dưới 4.65V)

Về mặt kỹ thuật, dùng một cổng USB female nối dây VBUS màu đỏ đến pin 2, dây GND màu đen đến pin 6.

HDD box dùng dây chữ Y, một nhánh nối vào port USB của RPi, một nhánh lấy thêm điện từ pin 2.

Trên thực tế, dòng điện lấy thêm có thể đến 400mA trong một khoảng thời gian ngắn, giúp HDD vượt qua giai đoạn khởi động cần dòng cao.

Tuy nhiên, qua giai đoạn khởi động của HDD thì dòng cấp thêm từ pin 2 không đáng kể vì HDD đã giảm tiêu thụ điện

Ghi chú

  1. Nhánh chữ Y nối với port USB của RPi vừa lấy điện (dây đỏ + đen) vừa trao đổi dữ liệu (dây xanh lá + trắng). Nếu cắt dây đỏ thì HDD hoàn toàn dùng điện từ pin 2. Về lý thuyết thì điện từ pin 2 có thể chạy vòng vào RPi qua cổng USB, nhưng RPi3 đã được thiết kế để chặn việc cấp dòng ngược này. Vì vậy dây đỏ có thể cắt hoặc không, nhưng dây đen thì không thể cắt vì còn dùng trong việc truyền dữ liệu.
  2. Làm dây chữ Y

3. Lấy điện từ pin 2 GPIO

Còn nếu tự chế thì không phải theo tiêu chuẩn nào

hay thậm chí không cần đầu nối

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *