Cài đặt openVPN để kết nối với piVPN

  • Nhiều router cao cấp đều được cài đặt sẳn VPN server, tuy nhiên phần lớn theo giao thức PPTP vốn có vấn đề về bảo mật.
  • Mặc khác, có thể cái đặt piVPN server (Open VPN server) trên RPi một cách dễ dàng và không tốn nhiều tài nguyên.

Khi sử dụng VPN, ngoài vấn đề bảo mật được đặt lên hàng đầu, hiệu quả của VPN phụ thuộc vào VPN server được đặt ở đâu, người ngoài chỉ biết vị trí địa lý của VPN server chứ không biết vị trí của client đang kết nối đến server đó.

Nếu ta cần mọi người hiểu ta đang ở nước nào đó thì ta kết nối đến VPN server đặt ở nước đó. Ngược lại, nếu ta muốn làm việc với hệ thống mạng ở nhà/công ty thì ta kết nối đến VPN server đặt ở nhà/công ty.

Những công ty có nhiều chi nhánh hay những người làm việc từ xa đều cần một kết nối VPN.

Khoảng cách địa lý giữa VNP server và client hay tốc độ đường truyền đều ảnh hưởng đến tốc độ truy cập đến VPN server.

Cài đặt VPN client kết nối với RPi

Giả sử ta đã cài đặt piVPN trên RPi (xem ở đây) và đã tạo một user (usr, pwd). Khi dùng lệnh pivpn add để tạo user usr, pivpn đã tạo ra file usr.ovpn

  • Trên Windows, chúng ta tải về OpenVPN connect và cài đặt. Trên iOS hay Android, tìm trên chợ OpenVPN connect và cài đặt.
  • copy file usr.ovpn vào thiết bị cần cài đặt. Mở file này bằng OpenVPN Connect để cài đặt user, OpenVPN Connect sẽ hỏi mật khẩu pwd của user usr.
  • Sau đó, chúng ta kết nối với piVPN bằng cách chọn user trên giao diện OpenVPN connect
  • Khi đã kết nối, chúng ta thấy được các máy và tập tin trong mạng của Pi, có thể kết nối với các ssh server, ftp server qua ip cục bộ…

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *