Thay đổi từ swap file sang swap partition

 • Swap file không nhanh bằng swap partition
 • Swap file có thể điều chỉnh tăng giảm kích thước dễ dàng, mặc dù swap file cần một không gian lưu trữ liền kề

Khi chạy Linux trên HDD, ta có thể nghĩ đến việc dùng swap partition.

Mặc định, Jessie dùng swap file 500MB và cấu hình tự động tạo swap file nếu chưa có, tự động lấy dung lượng cho swap file càng lớn càng tốt nếu không định trước kích thước trong file cấu hình /etc/dphys-swapfile

Để chuyển đổi sang dùng swap partition, cần làm mấy việc sau đây

 • Dùng fdisk/gdisk tạo một partition kiểu swap và format nó bằng lệnh mkswap
 • Mount partition này bằng fstab qua câu lệnh
  PARTUUID=<PART_UUID_của_swap_partition> none swap sw 0 0
 • Vô hiệu hóa swap file bằng câu lệnh
  sudo swapoff /var/swap
  sudo rm -f /var/swap
  sudo update-rc.d -f dphys-swapfile remove
 • Cuối cùng, khởi động lại RPi

 

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *