WordPress trên Openshift v3

Tôi có ý định chuyển host về Red Hat OpenShift Online v3. Sau vài thử nghiệm, có thể kết luận là không thể cài đặt WordPress trên tài khoản miễn phí của openshift.com, trừ khi các file media đặt ở bên ngoài như google drive… (dùng External Media)

Nguyên nhân là CSDL mysql cần không gian lưu trữ, WordPress cũng vậy. Nhưng với tài khoản miễn phí, openshift chỉ cho phép tạo một phân vùng data 1GB, không thể chia nhỏ. Vì vậy wordpress không có chỗ để chứa các file media, trừ khi chứa vào CSDL mysql, hoặc dùng External Media như Google drive. Các giải pháp thay thế phân vùng data cho wordpress chỉ thích hợp nếu setup từ đầu một website chưa có data.

Red Hat OpenShift v2 sẽ kết thúc vào cuối tháng 9/2017. Red Hat OpenShift v3 có thời gian chuẩn bị hơn 1 năm, phát triễn theo xu hướng thương mại hóa và tạo ra những khó khăn không đáng có để ép người dùng phải trả tiền.

Website này sẽ phải chuyển về host trên RPi.

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *