Phiên bản parallel lạ lùng

Đó là GNU parallel version 20141022

Khi chạy, parallel luôn in ra dòng thông báo yêu cầu trích dẫn thông tin bản quyền

O.Tange (2011): GNU Parallel - The Command-Line Power Tool,
;login: The USENIX Magazine, February 2011:42-47.

hoặc trả 10.000 Euro.

Thông báo trên chỉ biến mất khi người dùng gõ will cite, hứa sẽ trích dẫn

 

Comments Off on Phiên bản parallel lạ lùng

Filed under Software

Comments are closed.