piFAX và Mailgun

Có thể cài đặt route trên mailgun.com để khi có email đến thì mailgun gọi một trang web do chúng ta chỉ định. Trang web này có nhiệm vụ thu thập các thông tin cần thiết để giao cho Hylafax.

Các thông tin này bao gồm:

 1. Email của người gởi
 2. Số fax nhận
 3. Các tài liệu cần fax

Tuy nhiên mailgun cung cấp cho trang web của chúng ta chỉ những header của email gởi đến, không có file kèm mà chỉ là những link đến file tương ứng trong kho của mailgun. Vì vậy chúng ta phải tự download các file kèm này về.

Chuẩn bị

 1. RPi
 2. Fax modem
 3. Hylafax trên RPi (xem bài trước)
 4. Account tại mailgun
 5. Web server

Cài đặt

Giả sử ta đã đăng ký sub domain để sử dụng mailgun là fax.mydomain

Email để nhờ fax có dạng số_fax_nhận@fax.mydomain, thí dụ 39223344@fax.mydomain

Tất nhiên là mailgun sẽ từ chối thư này vì chưa có địa chỉ email này. Vì vậy ta phải tạo một route để chuyển hướng.

Đăng nhập vào tài khoản mailgun.com, vào mục Routes tạo một route

 • Expression Type -> Match Recipient
 • Recipient -> (?:\+\d+[-\.(]\d+[-\.)])?\d+@fax.mydomain
 • Actions -> Store and notify -> http://myDNS/mailgun2fax.php

Trên web server, xây dựng một trang php làm nhiệm vụ gởi fax mailgun2fax.php

Nội dung tương tự như file kèm.

Xong. Tính năng của hệ thống này phụ thuộc vào cài đặt Hylafax.

Chú thích

 • Để Hylafax có thể gởi email, cần cài thêm smtp thí dụ msmtp, có thể cấu hình để gởi mail qua Mailgun.
 • Có thể thêm giải pháp Mailgun vào hệ thống piFax + Mail server, tuy không thật cần thiết. Khi đó mail2fax có thể dùng khi mail gởi đến từ local (dùng Rainloop web mail) hay từ internet (qua Mailgun)

Download

Comments Off on piFAX và Mailgun

Filed under Software

Comments are closed.