rclone và mã hóa file trên Google Drive

Rclone là một ứng dụng upload/download file cho nhiều ổ đĩa đám mây, trong đó có Google Drive.

  • Rclone có phiên bản chạy trên Windows, có thể mount Google Drive thành một ổ đĩa của Windows
  • Google có Drive File Stream, mount Google Drive thành một ổ đĩa của Windows

Rclone có cơ chế mã hóa file rất mạnh, mã hóa trong quá trình copy, upload… nhưng chỉ có rclone mới giải mã được những gì nó mã hóa. Google Drive File Stream có thể nhìn thấy file, thư mục đã mã hóa nhưng không biết mật khẩu giải mã.

Vì vậy nếu quyết định dùng Rclone để mã hóa toàn bộ file, thì phải dùng rclone trong mọi tình huống, không thể pha trộn với Google drive web UI hay Google drive File Stream. Mặt khác rclone mount đang trong quá trình thử nghiệm, có thể khiến file không thể giải mã. Để an toàn phải dùng giao diện dòng lệnh của Rclone.

Mã hóa file với Rclone

  • Trước hết tạo một remote cho rclone bằng cách dùng rclone config, giả sử có tên là gdrive
  • Kế tiếp tạo một remote khác dùng để Encrypt/Decrypt. Cách làm tương tự như tạo một remote thông thường, nhưng chọn mục Encrypt/Decrypt a remote thay vì một ổ đĩa đám mây. Sau đó cho tên một thư mục của gdrive mà mọi file vào/ra sẽ được encrypt/decrypt, thí dụ gdrive:crypt. Các mục tiếp theo có thể chọn mặc định.

Kể từ bây giờ, sync/move/copy… vào gdrive:other-folder sẽ là không mã hóa, vào gdrive:crypt sẽ là mã hóa … Để giải mã, phải copy/move/sync từ gdrive:crypt. Rclone có thể mount gdrive:crypt thành một ổ đĩa ở đó mọi thao tác giải mã/mã hóa diễn ra tự động, tuy nhiên hiện chưa thật an toàn…

Comments Off on rclone và mã hóa file trên Google Drive

Filed under Software

Comments are closed.