Token của Xiaomi Vacuum

Token cùng với địa chỉ MAC, IP… dùng để xác định một thiết bị duy nhất của Xiaomi. Tuy nhiên, hiểu lầm token gắn liền không thay đổi với thiết bị như robot hút bụi Xiaomi có thể gây lãng phí nhiều thời gian khi giải quyết sự cố.

Token của Xiaomi vacuum thay đổi khi:

  • Reset thiết bị
  • Reset mạng wifi của thiết bị
  • Cài đặt lại phần mềm Mi Home
  • Remove và add lại thiết bị vào Mi Home

Mỗi khi không thể điều khiển Xiaomi vacuum từ Hass, điều đầu tiên nên nghĩ đến là token của nó đã bị thay đổi.

Trong các cách tìm token của thiết bị Xiaomi, nếu không ngại phải cài apk ngoài luồng, thì dùng Mi Home v5.4.49 là đơn giản nhất, vì nó lưu token của các thiết bị Xiaomi dưới dạng file text ở bộ nhớ trong điện thoại Smarthome/logs

Comments Off on Token của Xiaomi Vacuum

Filed under Software

Comments are closed.