Claws Mail và GMail

Claws Mail được khuyên dùng trong Raspbian Desktop, nhưng nó có vấn đề với GMail (Thunderbird cũng vậy).

Có thể cấu hình GMail với Claws Mail một cách tự động, Claws Mail biết các tham số server/port/SSL của GMail. Nhưng sau đó không thể lấy được mail về, lỗi không thể đăng nhập tương tự như sai mật khẩu. Mọi sự thay đổi cấu hình trên Claws Mail đều không có tác dụng, vì đơn giản là Google không cho phép ứng dụng bảo mật yếu như Claws Mail đăng nhập.

Để có thể dùng Claws Mail với GMail,

1. Log in vào Google Accounts homepage.
2. Tại mục Signing in, click Access for less secure apps
3. Chọn Turn on

Comments Off on Claws Mail và GMail

Filed under Software

Comments are closed.