Tận dụng 2 nguồn 2.5A của RPi3 cho RPi4

Trước hết, vì nguồn RPi3 công suất 2.5A trong khi RPi4 cần nguồn công suất 3A nên chỉ tận dụng nguồn cũ khi RPi chịu tải nhẹ. Ngoài ra, cần adapter đổi micro USB sang type C USB.

Tôi ghép 2 nguồn 2.5A với nhau, GND nối GND, 5V với 5V. Đúng ra chúng ta có nguồn 5A, nhưng RPi luôn báo thiếu điện, ngay cả mở browser cũng hiện dấu sấm sét.

Đến khi thử đổi sang nguồn 4A loại tốt, nối dây micro USB, cũng có cùng kết quả, RPi4 không chạy nổi. Bây giờ tôi mới nghi ngờ do hạn chế nguồn của cổng micro USB hoặc do adapter chuyển đổi micro USB sang USB type C.

Cắt cáp USB type C để nối vào cặp nguồn cũ của RPi3. Cáp USB type C có 4 dây, dây đỏ và lưới là 5V và GND, các dây trắng và xanh là dây data nên cắt bỏ đi.

Kết quả thật hoàn hảo!

Comments Off on Tận dụng 2 nguồn 2.5A của RPi3 cho RPi4

Filed under Software

Comments are closed.