font các icon

Với các trang web dùng nhiều icon, có thể ghép các icon vào một file ảnh để tăng tốc độ tải xuống, sau đó dùng CSS để chèn icon như background của khối div.

Tuy nhiên hạn chế của icon bằng hình là không thích hợp phóng to, thu nhỏ, khó thay màu hình hay màu background. Chúng ta có thể tạo font các icon. mỗi ký tự là hình vẻ vector của icon.

Nhiều trang web cung cấp các icon theo các chủ đề khác nhau, có thể cho phép tải về theo dạng PNG, SVG hay font (ttf, eot, woff, woff2, svg). Thí dụ như: https://fontawesome.com, https://icofont.com, https://icomoon.io …

Một hạn chế là một số site cho tải về font thiết kế sẵn bao gồm rất nhiều icon mà đa số icon chúng ta không dùng. Điều này làm kích thước font lớn không cần thiết. Trang https://icomoon.io cho phép chọn các icon cần thiết rồi tạo font chỉ gồm các icon đó thôi. Thậm chí nếu chúng ta thấy ở nơi khác có icon đẹp hơn hay có icon tự vẻ, thì chúng ta có thể import file SVG của icon đó vào icomoon.io, sau đó export cùng với các icon đã chọn vào font.

Comments Off on font các icon

Filed under Software

Comments are closed.