Mesh 2 router Xiaomi AX3600

Router chính cần phải được cài đặt đầy đủ trước, thí dụ cài đặt PPPoE, chọn lớp mạng …

Router node phải chưa cài đặt, chỉ có thể đặt mật khẩu đăng nhập thội (reset lại router node nếu cần). Đặt router node gần router chính trong khoảng 3m.

Trong web UI của router chính, nơi góc cao bên phải có mục Add mesh node router. Bấm vào mục này router chính sẽ quét tìm router node và thiết lập hệ thống mesh. Sau đó web UI của router chính và node đều thay đổi. Web UI của router chính có thêm mục View the full network. Web UI của router node chỉ còn 2 mục Submesh status và Submesh settings.

Router chính (kết nối Internet) và router node đặt cách nhau bao xa tùy theo môi trường cụ thể, miễn sao hai router có thể liên lạc nhau qua wifi. Thông thường một router AX3600 có thể phát sóng hiệu quả qua 1 hay 2 tầng lầu. Giả sử băng thông đo được qua cáp LAN là 80-90 Mbps thì băng thông download qua wifi tối đa chỉ 60Mbps (giảm 1/3)

Nếu có thể nối cáp LAN router chính và router node, băng thông download qua wifi 5G tăng lên, có thể tương đương với cáp LAN. Tuy nhiên wifi có thể chập chờn, mất sóng.

Ngoài ra, băng thông giảm nhiều (khoảng 1/3) nếu dùng firmware quốc tế (v. 3.0.22), đây không phải là firmware chính thức cho AX3600 từ Xiaomi.

Update

  • Nối cáp mạng các router trước khi cho mesh, các router sẽ dùng mạng LAN để giao tiếp, không cần để 2 router gần nhau. Không gây lỗi.
  • Các router node phải được reset về mặc định

Chú thích

Mesh 2 router Xiaomi AX3600 không thực sự là mesh, vì khi di chuyển giữa các node, kết nối wifi có thể không thay đổi!

Comments Off on Mesh 2 router Xiaomi AX3600

Filed under Software

Comments are closed.