Thêm ownCloud vào RaiDrive

RaiDrive có thể gán mỗi đĩa đám mây vào một tên ổ đĩa trên Windows và sử dụng trong Windows Explorer như ổ đĩa thông thường. Ngoài phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí còn có phiên bản dành cho giáo dục nhiều tính năng hơn phiên bản miễn phí. Cả bản miễn phí lẫn giáo dục đều có quảng cáo.

Raidrive hỗ trợ nhiều loại đĩa đám mây, bao gồm cả nextCloud nhưng không có ownCloud.

Tuy nhiên vì nextCloud và ownCloud xuất phát từ một mã nguồn nên có thể chỉnh sửa đôi chút để RaiDrive kết nối được với ownCloud.

Thêm ownCloud vào RaiDrive
  1. Chọn NAS -> nextDrive
  2. Đặt tên ổ địa tùy ý
  3. Điền domain hay IP của ownDrive
  4. Thay bằng /remote.php/webdav
  5. Điền user/token được tạo từ tài khoản ownCloud, không phải user/password đăng nhập
Tạo token
  1. Đăng nhập vào tài khoản ownCloud. Click vào tên user, chọn Settings
  2. Chọn mục Security
  3. Cuộn xuống dưới đến mục App passwords / tokens. Nhập tên App tùy ý, click Create new app passcode. Xong copy và dán như password vào RaiDrive

Comments Off on Thêm ownCloud vào RaiDrive

Filed under Software

Comments are closed.