AX3600: invigoratingly connected

Xiaomi AX3600 có tính năng này không biết để làm gì? Điểm độc đáo là bật nó lên rồi thì kết nối wifi không thọ được quá 10 phút và sau đó thiết bị không tự kết nối lại!

Comments Off on AX3600: invigoratingly connected

Filed under Software

Comments are closed.