RPi khởi động từ ổ đĩa GPT

Hệ thống GPT có thể tạo được nhiều primary partition (128) và quản lý được dung lượng lớn hơn 2TB, khắc phục được hạn chế này của hệ thống MBR.

Trước nay, để có thể boot từ ổ đĩa dung lượng lớn hơn 2TB thì phải dùng hệ thống partition lai GPT/MBR rất không ổn định. Thí dụ mất nguồn đột ngột có thể làm hỏng boot hay hệ thống GPT làm không khởi động được, thậm chí không còn nhận dạng được đĩa.

Đĩa được ghi từ file ảnh có 2 partition theo hệ thống MBR. Có thể chuyển sang hệ thống GPT theo nhiều cách, thí dụ dùng phần mềm Windows NIUBI Partition Editor Free Edition. Cách này giữ được data trên các partition, nhưng chú ý các PARTUUID đều thay đổi.

Khi chuyển từ MBR sang GPT, có 2 điều cần chú ý:

  • Cần phải sửa cmdline.txt và fstab cho đúng với PARTUUID của boot và rootfs trên đĩa GPT (xem bằng blkid)
  • protective MBR có thể bảng đang dùng và bản backup khác nhau nếu clone partition boot từ đĩa khác sang partition boot của đĩa GPT, dùng gdisk để sửa

Khởi động từ đĩa GPT là một tiến bộ của cả phần cứng và phần mềm trên RPi.

Comments Off on RPi khởi động từ ổ đĩa GPT

Filed under Software

Comments are closed.