Boot từ ổ đĩa chậm

Mua phải ổ đĩa chậm thật là chán ngắt. Boot từ nó mất hơn 1 phút. Thậm chí có ổ đĩa thứ 2 trên máy thì RPi luôn boot từ ổ đĩa thứ 2, cho dù hoán đổi các cổng USB thế nào!

Cách chữa cháy là tạo boot partition trên thẻ nhớ hay trên ổ đĩa nhanh hơn, soạn thảo lại cmdline.txt trên ổ đĩa nhanh đặt root=PARTUUID_của_ổ_đĩa_chậm.

File fstab trên ổ đĩa chậm giữ nguyên, trong đó boot trỏ về partition boot của nó. Khi khởi động xong thì boot và rootfs đều thuộc ổ đĩa chậm.

Comments Off on Boot từ ổ đĩa chậm

Filed under Software

Comments are closed.