Zstandard: nén cao, giải nén nhanh

Zstandard là một thuật toán nén nhanh, tị lệ nén cao. Nó có một phương thức đặc biệt dành cho dữ liệu nhỏ gọi là dictionary compression. Người dùng có nhiều chọn lựa kết hợp giữa tốc độ và tỉ lệ nén, việc giải nén bao giờ cũng nhanh.

Zstandard ban đầu được các kỹ sư tại Facebook tạo ra, nhằm tìm kiếm sự cải thiện về tốc độ và tỉ lệ nén của các công cụ quen dùng như gzip. Nó nhanh chóng trở thành công cụ nén tiêu chuẩn trên nhiều nền tảng.

# Cài đặt
apt install zstd

Zstandard được cài đặt cùng với phiên bản đa luồng pzstd, giảm thiểu thời gian nén/giải nén file.

# zstd -10 2022-07-25.mail.ly-le.info.img
2022-07-25.mail.ly-le.info.img : 22.64%   (1918894080 => 434435731 bytes, 2022-07-25.mail.ly-le.info.img.zst)

xz vẫn vô địch về tỉ lệ nén (trung bình < 20%), zst cân bằng giữa tỉ lệ nén cao (trung bình 22% ở level 12/19) và tốc độ nén/giải nén nhanh hơn xz nhiều.

Comments Off on Zstandard: nén cao, giải nén nhanh

Filed under Software

Comments are closed.