Firmware camera DS-2CV2Q21FD-IW

Firmware phiên bản V5.5.803 build 210817 có vài điểm mới:

  • Giao diện web thuận tiện, đầy đủ tính năng hơn
  • Có thể chạy trên MS Edge, không cần giả lập MS IE
  • ONVIF cần có user/pass (giống như login user), nếu không sẽ gặp lỗi “ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized” mặc dù chúng ta yêu cầu các chức năng không cần đăng nhập.

Firmware của camera này, và nhiều camera khác bán trong nước, ít đươc cập nhật và khó tìm.

Comments Off on Firmware camera DS-2CV2Q21FD-IW

Filed under Software

Comments are closed.