mover.io và vaultme.com

mover.io (Microsofts) và vaultme.com (Google) là các ứng dụng web (miễn phí?) và tương tự nhau, có mục đích chuyển dữ liệu từ đám mây khác về đám mây của mình (hoặc chuyển đi).

Cách sử dụng đơn giản: xác định và cho phép truy cập nguồn/đích, sau đó bắt đầu chuyển dữ liệu. Việc chuyển dữ liệu hoàn toàn tự động giữa các đám mây, không phụ thuộc internet hay hoạt động của máy khách. Tuy nhiên tốc độ thì không nhanh, vào khoảng 10-15GB/giờ hoặc <500MB/giờ khi gần hét băng thông.

Với vaultme.com, bước quét dữ liệu để tính dung lượng khá là lâu!

và sau đó là phải trả tiền

Comments Off on mover.io và vaultme.com

Filed under Software

Comments are closed.