Syno NAS: Thay HDD trong RAID1

Chỉ nên thay vào HDD có dung lượng >= dung lượng HDD cần thay thế của NAS.

Ở DSM 7.x, thao tác thay HDD rất đơn giản và được tự động hóa:

  • Rút khay đĩa và thay bằng HDD có dung lượng lớn hơn HDD đang dùng.
  • Lắp khay đĩa vào NAS. Một thông báo nhắc sửa lỗi Storage Pool. Nhấp Repair
  • DSM sẽ format đĩa mới, thiết lập RAID, sau đó sẽ chép data từ ổ đĩa RAID1 còn lại. Có thể mất hàng giờ
  • Thay HDD còn lại theo cách tương tự, Storage Pool sẽ được tự động nới rộng theo dung lượng đĩa mới.

Chú thích

Có thể dùng ứng dụng Disk Drill để lấy lại dữ liệu từ HDD RAID đã tháo ra khỏi NAS

Comments Off on Syno NAS: Thay HDD trong RAID1

Filed under Software

Comments are closed.