Ôi Crucial!

Trong hơn 10 ổ SSD tôi đã sử dụng có 2 ổ của Crucial. Ổ thứ nhất đột nhiên không thể nhận dạng sau một tuần sử dụng, phải gởi sang US nhờ người quen gởi bảo hành dùm. Ổ thứ hai là Crucial M4, cũng đột nhiên không thể nhận dạng sau vài tuần sử dụng. Lần này vì làm rách tem nên phải tự sửa. Tìm trên mạng thì thấy nhiều ổ Crucial M4 có cùng số phận, và người ta đã tìm ra cách khắc phục thật sáng tạo.

Bước 1: Tắt hoàn toàn PC/laptop.

Bước 2: Gắn SSD vào cổng USB như một ổ đĩa rời. Mở PC/laptop và cho chạy không tải trong khoảng 20 phút rồi tắt hoàn toàn

Bước 3: Tháo SSD ra để ở ngoài trong khoảng 30 giây rồi lặp lại bước 2

Thật ngạc nhiên, khi vào Windows, gõ Windows + x + k để vào Disk Manager thì đã thấy ổ SSD ở đó.

Bước 4: Cập nhật firmware mới nhất cho ổ Crucial

Tuy nhiên, sau khi phân chia đĩa, format và dùng một lúc thì ổ đĩa lại biến mất. Tra trên net thì thấy người ta còn phải làm thêm bước nữa

Bước 5: Fill zero toàn bộ đĩa.

Có thể dùng Mini Tool Partition Wizard để fill hoặc dùng dd trong Raspbian

dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=8M

trong đó sdX là tên partition của SSD.

Cho dù dùng cách nào thì thời gian thực hiện cũng hơn nửa tiếng với ổ SSD 256GB

Mua một ổ đĩa mà phải khổ sở như vậy rồi dùng cũng phập phồng sợ mất dữ liệu. Thôi thì Bye bye Crucial!

Chú thích

Đa số SSD dùng với RPi đều không cần thêm nguồn phụ. Nhưng nếu có thêm thiết bị khác trên các cổng USB còn lại thì SSD có thể bị thiếu nguồn. Hiện tượng là nhẹ thì RPi bị treo hay chậm bất thường, nặng thì SSD bị “chết” như trường hợp Crucial M4

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *