USB to LAN

Một trong các hạn chế của RPi là cổng LAN 100Mbps. Tuy nhiên có thể khắc phục hạn chế này dễ dàng bằng adaptor USB to LAN 1 Gbps.

Các adaptor này từ rẻ đến rất rẻ (khoảng $1) và phần lớn cắm là chạy trên RPi, trong khi phải cài driver tương thích trên Windows 10. Một số vấn đề cần lưu ý là

  • RPi phải nối với port 1 Gb trên hub/router mới có tác dụng
  • Mặc định cổng LAN thêm vào theo cách này có tên là eth1, phải cấu hình (thí dụ ip tĩnh) cho eth1
  • RPi lúc này có 2 cổng LAN, có 2 ip
  • Nếu muốn dùng LAN RPi theo kiểu lấy một cổng trả lại một cổng cho thiết bị khác dùng thì phải cấu hình để định tuyến eth1 về eth0, giống như gồm một cổng WAN và một cổng LAN

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *