[HASS] Dùng GA điều khiển Roborock

Cài đặt

Google Assistant điều khiển máy hút bụi/lau nhà Roborock thông qua Mi Home
+ (Add to Home) -> Set up device -> Have something already set up -> Mi Home

Các lệnh điều khiển thông thường

Start the [vacuum name]
Start vacuuming
Is the [vacuum name] running?
Stop the [vacuum name]
Stop vacuuming
Pause the [vacuum name]
Dock the [vacuum name]
Send the [vacuum name] home
Charge the [vacuum name]
Is the [vacuum name] charging?

Comments Off on [HASS] Dùng GA điều khiển Roborock

Filed under Software

Comments are closed.