[Tasmota] Lỗi firmware version: 2.4.2

Firmware Tasmota Core/SDK Version: 2_4_2 bị lỗi làm công tác tự ý ON/OFF

Nhiều người cho là lỗi mất kết nối wifi khiến Tasmota tự khởi động lại. Tuy nhiên đặt wifiConfig = 5 thì công tắt vẫn không thể kết nối wifi.

Firmware ổn định hiện nay là Core/SDK Version: 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)

Chú thích

Ngày 14/4/2019 đã xuất hiện firmware 2_5_0/3.0.0-dev(c0f7b44)

Comments Off on [Tasmota] Lỗi firmware version: 2.4.2

Filed under Software

Comments are closed.