[Tasmota] Khắc phục tình trạng Sonoff tự tắt/mở

  1. Cập nhật lên firmware mới nhất, hay ít nhất flash lại firmware hiện tại vì có thể firmware có lỗi trong lần flash trước. Tốt nhất là xóa hết dữ liệu cũ trước khi flash. Nếu firmware mới nhất không giải quyết được vấn đề, hãy dùng firmware 2.3.0
  2. Bỏ tất cả dòng retain true trong file cấu hình configuration.yaml
  3. Chạy lệnh backlog SwitchRetain Off; ButtonRetain On; ButtonRetain Off; PowerOnState 3; PowerRetain On trong console
  4. Xóa tất cả thông điệp retain trong CSDL HA (xem bài này)
  5. Khởi động lại HA và các switch Sonoff

Chú thích

Nếu bước 4 không giúp được thì Uninstall Mosquitto rồi cài lại

 

Comments Off on [Tasmota] Khắc phục tình trạng Sonoff tự tắt/mở

Filed under Software

Comments are closed.