[Sonoff] Tự bật đèn khi restart

Hiện tượng là Sonoff T1 US 3 kênh thỉnh thoảng tự bật kênh 2 và 3.

Lần tìm nguyên nhân, hiện tượng xảy ra mỗi khi thiết bi restart. Làm theo các bước ở bài này thì không có kết quả.

Uninstall và cài lại Mosquitto (mục đích là xóa mosquitto.db) thì giải quyết được. Vậy nguyên nhân lỗi tự bật/tắt có thể ở thiết bị/firmware/mosquitto!

 

Comments Off on [Sonoff] Tự bật đèn khi restart

Filed under Software

Comments are closed.