Xiaomi control hub

Lỡ dại mua cái gọi là Mi control hub, giờ add vô Mi home được nhưng luôn bị báo lỗi “failed to initialize device”.

Cách giải quyết duy nhất là đổi region thành China hay Macao. Khi đó cho dù chọn ngôn ngữ là tiếng Anh thì Xiaomi hub vẫn nói tiếng Trung, hơn nữa với region China còn bị phát quảng cáo tiếng Trung.

Xiami dù sao cũng chỉ là một công ty nội địa của Trung Quốc, sản phẩm của nó được bán ra nước ngoài không qua kênh phân phối chính thức nhờ vào giá rẻ và chất lượng hàng tương đối tốt. Nhiều thiết bị của Xiaomi không có phiên bản quốc tế, sử dụng server Trung Quốc.

Nhiều thiết bị như Sonoff được người dùng flash firmware thứ ba vì không muốn dùng server Trung Quốc. Nếu đây là quan tâm hàng đầu của người dùng thì phải nghiên cứu kỹ các thiết bị của Xiaomi, xem nó có phiên bản quốc tế hay là không?

Comments Off on Xiaomi control hub

Filed under Software

Comments are closed.