Cấp nguồn cho HDD/SSD và RPi

Các HDD/SSD có dòng tiêu thụ max 500mA hay < 700mA thì có thể hoạt động với nguồn điện cấp từ cổng USB 2.0 hay/và từ pin 2 và pin 4 GPIO.

Với HDD/SSD có dòng tiêu thụ tối đa gần 1A thì phải cấp nguồn riêng (thí dụ qua dây chữ Y). Nhược điểm là đi dây rườm rà vì cần đến 2 nguồn cấp điện.

Raspberry Pi 2.5″ SATA HDD/SSD Storage Expansion Board, X820 V3.0 USB 3.0 Mobile Hard Disk Module for Raspberry Pi 3 Model B+/3B là một giải pháp tất cả trong một rất tiện.

Board mạch này có một cổng nguồn 5V nối với một nguồn 5V 4A (mua riêng) để nuôi cả board và HDD/SSD, ngoài ra còn có 3 port để cung cấp nguồn cho Raspberry Pi và 2 thiết bị khác.

HDD/SSD gắn trên board được nối với RPi qua cầu nối đi kèm USB 3.0 – USB 2.0 chỉ truyền data. Do hạn chế tốc độ trên cổng USB 2.0, tốc độ đọc/ghi trên HDD/SDD không quá 30MB/s (<250 Mbps). Nếu dùng với RPi 4 thì phải nối cổng USB trên board với cổng USB ở giữa của RPi để có cầu nối USB 3.0 – USB 3.0

Bộ nguồn 5V – 4A rất hiệu quả, có thể cắm thêm HDD/SDD vào RPi mà vẫn đủ nguồn.

Cả bộ Raspberry Pi 2.5″ SATA HDD/SSD Storage Expansion Board, X820 V3.0 USB 3.0 Mobile Hard Disk Module for Raspberry Pi 3 Model B+/3Bnguồn 5V – 4A giá $35, ship về VN mất 10 ngày.

 

Comments Off on Cấp nguồn cho HDD/SSD và RPi

Filed under Software

Comments are closed.