[Tasmota] Beep beep và tự động On/Off

Hiện tượng công tắc ma sOnOff kêu beep beep rồi tự động bật/tắt xảy ra với firmware chính thức của Itead cũng như firmware Tasmota, vì vậy được cho là do lỗi phần cứng tuy rằng không phải thiết bị sOnOff nào cũng bị.

Theo dõi weblog của thiết bị, chúng ta thấy thiết bị phản ứng giống như bị nhấn và giữ trên nút cảm ứng.

Không tìm ra chính xác nguyên nhân nhưng Tasmota đưa ra cách khắc phục là hóa giải tính năng nhấn và giữ trên nút cảm ứng qua SetOption40.

Trên Console của thiết bị, chạy lệnh

Backlog SetOption1 1; SetOption13 0; SetOption40 10
* SetOption1 = 1: restrict to single, double and hold actions
* SetOption13= 0: single, multi-press and hold button actions
* SetOption40=10: discard any button press over 10*0.1 second

Lệnh trên giúp bỏ qua tác dụng ấn và giữ phím quá 1 giây. Có thể giảm giá trị 10 về 8 nếu cần.

Sau đó công tắc sOnOff có hết hiện tượng công tắc ma không? Công tắc không thể tự bật/tắt đèn nhưng lỗi vẫn còn đó, thỉnh thoảng vẫn beep beep như chập mạch!

Chú thích

  • Với những ai tự biên dịch firmware Tasmota, có thể xem hướng dẫn này.
  • Khi đó các dòng lệnh (như trong rule) có đặt các SetOption1, SetOption13 và SetOption40 theo các giá trị khác sẽ phải bỏ đi.

Comments Off on [Tasmota] Beep beep và tự động On/Off

Filed under Software

Comments are closed.