Cài đặt bộ gõ Bamboo

Trên Raspbian không dùng add-apt-repository nên phải cài trực tiếp

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/lamlng/Raspbian_9.0/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:lamlng.list
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:lamlng/Raspbian_9.0/Release.key -O Release.key
apt-key add - < Release.key
apt-get update
apt-get install ibus-bamboo

Sau đó vào iBus Preferences – Input Method – Add thêm bộ gõ Vietnamese – Bamboo rồi khởi động lại iBus

Comments Off on Cài đặt bộ gõ Bamboo

Filed under Software

Comments are closed.