Tạo mã QR

Dạo này nhà nhà nói về cu rờ cốt, vậy mã cu rờ là gì?

Trích wiki:

Mã QR hay mã hai chiều là một mã vạch ma trận (hay mã vạch hai chiều, mã phản hồi nhanh) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994. Chữ “QR” xuất phát từ “Quick Response”, trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Các mã QR được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật BảnTrung Quốc, và hiện là loại mã hai chiều thông dụng nhất ở Nhật Bản.

Có thể tạo ra mã QR một cách đơn giản nhờ vào các thư viện được thiết kế sẵn.

 1. Trên RPi cài đặt qrencode như sau:
apt install qrencode

man qrencode để biết về cách sử dụng qrencode.

qrencode tạo ảnh PNG hay EPS mã hóa chuỗi dữ liệu bao gồm tối đa 7000 ký số hoặc 4000 ký tự.

# -l: mức độ sửa lỗi L, M, Q hay H
# -s: kích thước ô vuông trong mã tính bằng pixel
qrencode -lL -s6 -o output.png 'Data ở đây được mã hóa'

# xuất ra standard output
qrencode -lL -s6 -o- 'Data ở đây được mã hóa'

Ứng dụng trong trang web PHP:

<?php
  $code = 'Data bất kỳ ở đây!';
  header('Content-Type: PNG');
  passthru("qrencode -lL -s6 -o- '$code'");
  exit();
?>

2. Một thư viện PHP khác phpqrcode được cài đặt với webserver apache2

apt install -y phpqrcode
service apache2 restart

Một số module cần cho apache2 được cài đặt kèm theo.

Sử dụng:

QRcode::png($text, $file, $error_correction, $pixel_size, $frame_size);

Trang PHP sinh mã QR như sau:

<?php
  include('/usr/share/phpqrcode/qrlib.php');
  $code = "Data bất kỳ ở đây!";
  QRcode::png($code);
?>

Nếu dùng web server nginx, gở bỏ các module apache2 không cần dùng

apt purge apache2*

Comments Off on Tạo mã QR

Filed under Software

Comments are closed.