Router Wi-Fi TP-Link Archer C5400

Router có tốc độ nhanh, chịu tải tốt, khả năng xuyên tường bình thường. Qua thử nghiệm C5400 có các nhược điểm:

  1. Các firmware bên thứ 3 dùng cho C5400: không có
  2. Hidden SSID lỗi: Samsung J8 bản 64GB không thể kết nối
  3. OpenVPN: không thể kết nối với file cấu hình do C5400 tạo ra
  4. Kén USB flash: USB PNY 16GB không được nhận dạng
  5. MiniDLNA không index đủ file và thư mục

Để OpenVPN hoạt động, cần phải thêm vào file cấu hình vài lệnh:

client
dev tun
proto udp
remote your-domain-name 1150
resolv-retry infinite
float
nobind
#persist-key
#persist-tun
remote-cert-tls server
tls-version-min 1.2
cipher AES-128-CBC
route-method exe
route-delay 2
auth-nocache
comp-lzo adaptive

miniDLNA của C5400 để file index files.db trong thư mục .TPDLNA

Thông thường khi miniDLNA không index hết file media trong USB HDD thì chỉ có cách xóa file files.db và reboot router, bời vì C5400 không có giao diện dòng lệnh. Nếu thư mục media có nhiều file thì khả năng index đầy đủ là không có.

Không có giao diện dòng lệnh cũng khiến chúng ta không thể dùng các tiện ích đơn giản như crontab,… hay đưa vào các script của user.

Mặc dù có nhiều lỗi nhưng trong hơn 1 năm tính từ phiên bản mới nhất, TP-Link vẫn chưa cập nhật firmware mới

Comments Off on Router Wi-Fi TP-Link Archer C5400

Filed under Software

Comments are closed.