Sonoff Basic bản tiếng Trung và bản Quốc tế

Một vài người bán cam kết Sonoff Basic bản tiếng Trung và bản Quốc tế hoàn toàn giống nhau, chỉ khác cái vỏ ngoài.

Trên thực tế thì chúng là 2 phiên bản hoàn toàn khác nhau, cả về thiết kế board mạch và linh kiện bên trong. Bản quốc tế là Sonoff Basic RF R2 Power V1.0 mà không có mạch RF, phiên bản mới hơn bản tiếng Trung.

Trong các hình ảnh sau đây, (A) là bản Quốc tế và (B) là bản tiếng Trung.

Ngay cả chip cũng khác, chip 8285 có 1MB bộ nhớ flash, trong khi chip 8266 dùng bộ nhớ bên ngoài.

Chú thích

  • sOnOff Basic đóng/mở relay để cấp/ngắt điện cho output. Trong khi ngắt điện, bộ phận điều khiển vẫn có nguồn nuôi và vẫn hoạt động bình thường, trừ khi ngắt điện từ input.
  • Lắp không đúng thứ tự dây Line/Ground có thể khiến thiết bị không hoạt động

Comments Off on Sonoff Basic bản tiếng Trung và bản Quốc tế

Filed under Software

Comments are closed.