No Caching mode page found

RPi 4 với HDD/SSD gắn vào USB, khi khởi động nhận được thông báo:

[sdb] No Caching mode page found
[sdb] Assuming drive cache: write through

Điều này xảy ra với rất nhiều loại ổ đĩa HDD/SSD với dung lượng từ thấp đến rất cao (thí dụ 4TB), cho thấy nói chung RPi 4 không nhận dạng được cache của HDD/SSD.

Chạy lệnh

sudo hdparm W /dev/sda

có thể có kết quả

dev/sda:
write-caching = 1 (on)

cho thấy cache vẫn hoạt động trên /dev/sda. Nếu write-caching = 0, chạy lệnh

sudo hdparm W 1 /dev/sda

Tuy nhiên, thông báo No caching mode page found vẫn xuất hiện khi khởi động lại RPi.

Lỗi này không phải không cần quan tâm như nhiều người lầm tưởng. Nó có thể dẫn đến lỗi khi có tác vụ đĩa kéo dài, như copy, giải nén file, download… Hệ điều hành đột nhiên logout, các tác vụ đang làm bị ngắt…

Nếu chúng ta đang dùng HDD/SSD để chạy hệ điều hành cho RPi, lỗi này làm công việc trở nên khó khăn. Có người đề xuất giải pháp là ngăn thông báo trên xuất hiện, nhưng đó là một giải pháp tự lừa mình, vấn đề vẫn còn đó. Giải pháp duy nhất là phải chờ raspberrypi.org sửa firmware mà thôi!

Comments Off on No Caching mode page found

Filed under Software

Comments are closed.